Strona główna| Artykuły| Pierwszy krok| Filmy| Linki| Live| Kontakt|

Trenerzy, instruktorzy

System licencjonowania trenerów, instruktorów PZT (źródło: www.trenerzy.pzt.pl).

1 grudnia 2007 roku ruszył Program Licencjonowania Trenerów i Instruktorów. Polski Związek Tenisowy podjął działania mające w celu podniesienie poziomu szkolenia i doszkalania trenerów i instruktorów w Polsce.

Ideą tego Programu jest podniesienie statusu trenera i instruktora oraz zachęcenie wszystkich szkoleniowców do ciągłego i systematycznego podnoszenia wiedzy i umiejętności poprzez zdobywanie kolejnych stopni trenerskich i instruktorskich na kursach, uczestnictwo w konferencjach i warsztatach szkoleniowych oraz samodoskonalenie.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu, zasad uczestnictwa, ubiegania się o licencje i jej przedłużania, korzyści dla uczestników itp dostępne są na stronie internetowej: www.trenerzy.pzt.pl.

Jak zostać instruktorem tenisa ziemnego?

Tytuł instruktora tenisa ziemnego uzyskamy jezeli weźmiemy udział w kursie instruktora sportu ze specjalnością tenisa ziemnego i zdamy egzamin końcowy Kurs instruktorski jest pierwszym etapem planu zakładającego osiągnięcie tytułu trenera klasy miedzynarodowej. Schemat wygląda następujaco: Instruktor -> trener klasy 2 -> trener klasy 1 -> trener klasy mistrzowskiej.

Kurs instruktora sportu ze specjalnością tenisa ziemnego - umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie tenisa ziemnego. Przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych, ośrodkach wypoczynkowych, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów i UKS-ów itp

Program kursu składa się z cześci ogólnej(ok 70 godzin) i częci specjalistycznej (ok 80 godzin). Formy zaliczenia: Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują legitymację instruktorską . Uczestnikami mogą być osoby z minimum wykształceniem średnim. Absolwenci AWF-ów ? wydziałów Wychowania Fizycznego zwykle zwolnieni są z udziału w cześci ogólnej kursu. Koszt całkowity (część ogólna i specjalistyczna) to ok 1200zł -1700zł.

Strona Główna | Mapa strony | Pierwszy krok | Linki | Live | Kontakt |
www.tenissochaczew.pl | www.stronatenisowa.pl | www.naukatenisa.com.pl | www.tenis.net.pl |